Zbližujeme deti s prírodou         

                                   Tvoríme projekty pre deti o prírode a jej ochrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vydávame knihy pre deti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zrealizujeme prezentáciu Vašej spoločnosti s Lúka-marketingom