O nás

Sme malá firma s veľkým snom. Vrátiť sa niekoľko rokov dozadu, keď potoky boli čisté a plné rýb a rakov, v lesoch rástlo množstvo rôznych stromov a boli domovom mnohých, dnes už aj ohrozených druhov zvierat a na lúkach kvitli kvety tých najrozmanitejších farieb. Žiaľ, vrátiť roky späť, nie je v silách nikoho, ale vrátiť prírodu do iného stavu, lepšieho, snáď ešte ide.

Je v záujme nás všetkých, aby sme mohli žiť aspoň v takých podmienkach ako doteraz, ak nie lepších. Klimatické zmeny vplývajú priamo nielen na ľudí, ale aj na flóru a faunu, kde úbytok niektorých ohrozených rastlín a živočíchov môže spôsobiť veľké škody v ekológii. Možno si to neuvedomujeme, ale s okolitou prírodou sme veľmi prepojení. Ochranári bijú na poplach, aby sme si uvedomili, že tento stav zapríčiňuje samotné ľudstvo svojou činnosťou.

Rozhodli sme sa aspoň malou mierou pomôcť ochrane životného prostredia, a to osvetou u detí, ktoré vnímaním tohto problému od útleho detstva môžu takýto stav spomaliť a možno aj zmeniť. Stanovili sme si cieľ, odtrhnúť čiastočne deti v 21. storočí od mobilov a tabletov a vrátiť im do rúk na malú chvíľu knihu, ktorá ich naučí niečo o prírode, o jej krásach, ale aj potrebách a pritom sa trošku zabaviť. Začali sme niečím, čo deti veľmi intenzívne vnímajú, a to je klasická rozprávka plná kúziel, ale so skutočnými informáciami. Ide o malú encyklopédiu lúčnych rastlín vo forme rozprávky. Venujeme sa deťom od 3 do 10 rokov a obraciame sa na všetkých, ktorým nie je osud našej planéty ľahostajný.

      Predstavujeme Vám náš zelený projekt, ktorým chceme v prvom rade prostredníctvom našej Agentúry šíriť osvetu o ochrane životného prostredia na našej Zemi

Zároveň sme reklamná agentúra. Venujeme sa miestnej reklame a postupne navštívime všetky okresy Slovenska. Našou úlohou je dať reklamný priestor aj spoločnostiam, ktoré si vo vlastnej réžii nemôžu dovoliť naozaj kvalitnú reklamu. My im to umožníme za veľmi výhodných podmienok.

Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sme spojili do jedného projektu, ktorý je nielen zaujímavý, ale naozaj užitočný pre všetky zúčastnené strany.

Ak sa Vám páči náš zelený projekt a chceli by ste s nami spolupracovať, neváhajte nás kontaktovať na info@agenturaluka.com.


Keď sme tento projekt pripravovali, ani vo sne nám nenapadlo, že ho začneme realizovať v dobe, do ktorej nám vstúpi pandémia koronavírusu. Mnohým spoločnostiam hrozí, že budú musieť zatvoriť svoje prevádzky, alebo dokonca ukončiť svoju činnosť.

Náš projekt je pripravený aj na takéto situácie. Spoločnostiam, ktoré ho podporia, zvýši príjmy, pritiahne nových zákazníkov a zlepší chod firmy.

                                                                                       Ako?

Vďaka Vašej finančnej podpore môžeme vydať a ROZDAŤ deťom knihu o prírode, ktorá je jedinečná na trhu, a to vo veľkom náklade. Za čo Vám patrí nielen naša vďaka, ale dostanete od nás kvalitný marketing a propagáciu Vašej spoločnosti vo Vašom regióne prostredníctvom našej marketingovej brožúry.


Pre deti sme, ako súčasť zeleného projektu, pripravili súťaž, v ktorej spolu s rodičmi môžu vyhrať vecné ceny, alebo aj napr. vybavenie do detskej izby. Informácie o súťaži sa dozvedia práve z marketingovej brožúry počas obdobia 6 mesiacov.