Ciele a ďalšie projekty

Kniha "Miss lúčny kvietok" je prvá zo série kníh "Príbehy z Čarovnej lúky". Naším cieľom je postupne priblížiť deťom aj ďalšie oblasti prírody, ako je zver, stromy, huby, vtáky, hmyz a pod. a dotknúť sa a spomenúť aj iné problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ktorými sú klimatické zmeny, odpady a pod. Samozrejme opäť formou rozprávky.

Dali sme si úlohu, ktorú pomalými krokmi realizujeme. S Vašou podporou a uverejnením inzercií spoločností v našej marketingovej brožúre to spoločnými silami  zvládneme a urobíme niečo pre budúce generácie.

Vopred ĎAKUJEME !!!