PODPORUJEME

Občianske združenie Čarovná lúka


Cieľom občianskeho združenia Čarovná lúka je:

a/ Vytvárať, spolupracovať a podporovať:

- environmentálne projekty pre deti,

- vzdelávacie projekty pre deti o prírode a jej ochrane, flóre, faune a chove domácich a

hospodárskych zvierat,

- akékoľvek projekty pre deti z oblastí vzdelávania, športu, kultúry a zdravého životného štýlu.

b/ Organizovať podujatia na podporu a pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a podporovať materiálne alebo finančne deti so zdravotným postihnutím.

c/ Organizovať výstavy, spoločenské a kultúrne podujatia a súťaže spojené so vzdelávacími aktivitami detí z oblasti ochrany prírody, pestovania rastlín, chovu domácich a hospodárskych zvierat a ďalších záujmových oblastí pre deti.

IČO: 53249500

Číslo účtu:  IBAN: SK04 8330 0000 0027 0188 5357


NOEMI - krstnú mamu knihy Miss lúčny kvietok

a projektu "Deti a ochrana prírody"

Noemi je malá slečna s organickým poškodením mozgu a pridruženými diagnózami. Potrebuje pravidelné terapie počas celého roka, ktoré jej pomáhajú a ona sa snaží, ako môže, aby to v tomto neľahkom svete zvládala.