AUKCIE

Jesenná aukcia pre NOEMI


Milí priatelia!

AUKCIA NÁM ZAČALA A MY SA TEŠÍME A ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM!

FOTOGRAFIE VŠETKÝCH DAROV DO AUKCIE PROSÍM ZASIELAJTE NA: aukcia@agenturaluka.com s popisom podľa pokynov v dolnej časti príspevku!

Agentúra lúka v spolupráci s OZ Čarovná lúka v termíne od 18. októbra do 22. októbra štartuje zber vlastnoručne vyrobených výrobkov, alebo rôznych iných predmetov, ktoré ste v rámci jesenného upratovania vyradili, ako vhodné na ďalšie podarovanie. Ak by ste nimi chceli urobiť radosť niekomu inému, podarujte ich prosím do našej AUKCIE.

AUKCIA bude prebiehať v termíne OD 25. októbra DO 29. októbra 2021! Ide o nami organizovanú PRVÚ, TESTOVACIU, ŠTARTOVACIU AUKCIU s názvom: JESENNÁ AUKCIA PRE NOEMI.

MY VERÍME, ŽE BUDE ÚSPEŠNÁ! KOHO CHCEME OSLOVIŤ? Náš TEAM, by rád oslovil každého jedného z vás, všetkých handmade výrobcov, alebo ostatných ľudí so srdcom na správnom mieste, ktorí by radi niečo darovali s vyšším úmyslom a tým je, že pomôžu našej Noemi. Každý z vás, kto sa zapojí do aukcie, sa vďaka tejto akcii, môže okrem dobrého pocitu, AJ zviditeľniť.

REGISTRÁCIA V AUKCII

Fotografie vašich výrobkov, darov, kníh, napr. aj poukážok na vami poskytované služby, nám zašlite na e-mailovú adresu: aukcia@agenturaluka.com.

Ako prvý krok pri registrácií nám do Agentúry zasielate e-mail, s predmetom správy: Jesenná aukcia pre Noemi s požiadavkou ZAPOJIŤ SA.

Do e-mailu prosím doplňte tieto informácie:

- Názov výrobku/daru/služby

- Vyvolávacia cena: (odporúčaná cena je od 1 eura, každý zvolí cenu podľa vlastného uváženia)

- Detail/Popis výrobku: (názov, materiál, veľkosť a ďalšie potrebné info, ktoré by mohli dražiteľa zaujímať)

- Meno a Priezvisko: (ak nemáte záujem, nebude zverejnené)

- Názov, link Vašej facebookej alebo instagramovej funpage ALEBO skupinky, webovej stránky

- Váš telefón & e-mail: (nebude zverejnený, my ako Agentúra ho potrebujeme len na prípadný osobný kontakt s vami)

Každý obdržaný e-mail bude očíslovaný s poradovým číslom v aukcii, ktorý vám po spracovaní mailov odošleme.

AKO POĎAKOVANIE a na TVOJU osobnú PROPAGÁCIU, v prípade záujmu si pripravíme extra príspevky, kde budeme všetkých zúčastnených v aukcii propagovať, ako poďakovanie za účasť! V prípade záujmu, nám, prosím, zašlite logo, alebo obrázok pre prezdieľanie.

AKO BUDE PREBIEHAŤ AUKCIA

Drahí dražitelia,

sumu za vydražený výrobok /dar/, službu nám do 2 dní po ukončení aukcie zašlite na č. účtu Čarovná lúka: IBAN: SK04 8330 0000 0027 0188 5357 s poznámkou Aukcia pre Noemi, s číslom produktu, o ktorý ste sa v aukcii uchádzali. Poštovné vám bude započítané k sume vydraženej veci. Screen platby, prípadne krátku info o úhrade, dajte vedieť aj predajcovi.

Drahí naši výrobcovia & darcovia,

vydražené výrobky zasielate samotnému dražiteľovi na jeho adresu. Vydraženú sumu zasiela dražiteľ na hore uvedené č. účtu OZ Čarovná lúka. Po následnej kontrole OZ, budete upovedomení a môžete zaslať balíček.

CELÁ MYŠLIENKA AUKCIE

Pripravovaná aukcia slúži pre 11-ročnú Noemi Schmidtovú, ktorá sa stala krstnou mamou knihy Miss lúčny kvietok. Noemi, náš kvietok, to nemá v živote ľahké a žiaľ, narodila sa s organickým poškodením mozgu a s ďalšími pridruženými diagnózami. Táto malá slečna potrebuje pravidelné terapie počas celého roka, lebo práve tie jej vo veľkej miere pomáhajú žiť bez obmedzení a fungovať. Jej veľkou oporou je jej skvelá mamina Zuzka s úžasnou rodinou, ktorá ich vo všetkom plne podporuje a snaží sa, ako najlepšie vie, aby to v tomto neľahkom svete zvládala.

AKÉ SÚ DôVODY AGENTÚRY LÚKA A OZ ČAROVNÁ LÚKA, PRE KTORÉ SA ROZHODLI POMôCŤ?

"Pomáhať Noemi je pre nás veľká česť, pretože Noemi si pomoc zaslúži. I keď je malá a so zdravotným postihnutím, nerobí jej problém pomôcť iným. A nám skutočne pomohla. Je krstnou mamou knihy Miss lúčny kvietok, za čo jej veľmi ďakujeme."

Venujte nám, prosím, akýkoľvek handmade výrobok, vec, ktorú doma nevyužijete, poukážku na služby, knihu, vstupenku na kurz či podujatie, ktoré sa dá poslať poštou. Budeme vám vďační za vašu účasť v našej aukcii, či už sa rozhodnete ponúknuť alebo dražiť.

Ďakujeme!

A ešte predsa, na záver... Pomoc jednému človeku nemusí znamenať zmenu celého sveta, ale môže znamenať zmenu sveta pre jedného človeka! Týmito slovami by sa vám chcela prihovoriť & aj poďakovať naša Noemi za účasť v aukcii a za akúkoľvek inú psychickú pomoc, podporu a samozrejme aj modlitby!

S úctou

Agentúra Lúka

OZ Čarovná lúka

Noemi Schmidtová

Zapojením sa udeľuje každý účastník akcie: Jesenná aukcia pre Noemi, Agentúre Lúka a OZ Čarovná lúka súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ} 2016/679, z 27. apríla 2016 na úkony nevyhnutne spojené s aukciou.