PROJEKTY

O čom projekt je, kto sa môže do neho zapojiť, aký má význam a čo môžete z neho získať práve vy, vás budeme postupne informovať

Vzdelávacie projekty pre deti o prírode a jej ochrane tvoríme postupne a v každom jednotlivom projekte rozoberáme jednu konkrétnu tému.

Prvou témou sú lúčne kvety. Tejto téme doteraz nebola venovaná príliš veľká pozornosť a pritom lúky a lúčne kvety sú veľmi dôležitou súčasťou nášho ekosystému.

Predstava lúky bez kvetov je smutná. Na Slovensku je mnoho takýchto lúk z dôvodu nesprávneho spôsobu obhospodarovania. Ukážkovým príkladom využitia lúky, na ktorej kvitli kvety, je kvalita alpského mlieka, za ktorou stojí rôznorodosť lúčnych kvetov kvitnúcich na pastvinách. Lúčne kvety obsahujú mnoho minerálov a vitamínov potrebných nielen pre zvieratá, ale aj pre ľudí. Kvalitná potrava pre zvieratá znamená kvalitnú potravu pre ľudí. Keby včely a motýle nemali čo opeľovať, stratili by dôležitý zdroj potravy a uhynuli by. Keby nebolo včiel, neboli by opelené stromy a ostatné rastliny a nemali by sme čo jesť. Je to kruh, ktorého sme súčasťou a zhoršujúci sa stav lúk bude mať pre budúce generácie negatívny dopad. Aby to tak nebolo, treba hľadať riešenia a informovať o tom. My tieto informácie poskytujeme. Primárne deťom, lebo tie sú budúcnosťou našej krajiny a bude na nich, ako budú lúky a život v budúcnosti vyzerať.

PROJEKT O LÚČNYCH KVETOCH

Projekt je určený najmä deťom na prvom stupni základných škôl. Rozoberáme v ňom rozmanité druhy a typy rastlín kvitnúcich od jari až do jesene. Poukazujeme na dôležitosť každej rastliny v ekosystéme, či už ide o chránené a ohrozené druhy, alebo obyčajné rastliny považované za burinu. Dôraz kladieme na informácie o vzhľade kvetov, miestach, kde rastú, ale najmä o ich využití, použití a spôsobe ochrany.

Praktickú časť projektu tvoria:

- kniha "Miss lúčny kvietok"

- plagát lúky

- nálepky kvetov z knihy

Dôležitá je i motivácia, aby sa deti zapojili do projektu a tou je účasť na súťaži. Po prečítaní knihy, v ktorej sa nachádza 5 otázok, sa po ich zodpovedaní a nalepení nálepiek kvetov na plagát na správne miesto, majú deti možnosť zapojiť do súťaže o rôzne darčeky, ale aj zariadenie do detskej izby.

Takouto formou splní projekt svoj cieľ, a tým je vzdelávanie.

Ako prebiehali prípravy projektu Deti a ochrana prírody


PROJEKT O ZVIERATÁCH A ODPADOCH

Druhou témou je oblasť živočíchov, konkrétne domácich zvieratách a lesnej zveri, ale tiež problematika odpadov v lese a dôležitosť, potreba a spôsob recyklácie odpadov.

Tento projekt je v štádiu príprav.


AKO SA ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV

PROJEKT O LÚČNYCH KVETOCH

- AKO FIRMA:

- finančným darom na tlač kníh,

- využitím Lúka-marketingu - projekt "Deti a ochrana prírody"

- zakúpením vzdelávacích sád (kniha, plagát, nálepky) pre svojich zamestnancov a deti v nemocniciach, detských domovoch, školách, vzdelávacích centrách, centrách voľného času a pod., podľa vlastného uváženia,

- zakúpením darčekov v e-shope.

- AKO FYZICKÁ OSOBA

- finančným darom na tlač kníh,

- zakúpením vzdelávacích sád (kniha, plagát, nálepky) pre svoje deti a deti známych a priateľov, prípadne deti v nemocniciach, detských domovoch, školách, vzdelávacích centrách, centrách voľného času a pod., podľa vlastného uváženia,

- zakúpením darčekov v e-shope.

Výťažok z našich projektov je určený na pomoc Noemi Schmidtovej, malej slečne s organickým poškodením mozgu, ktorá je spolu s mamou Zuzkou a farmárom Martinom Bagarom krstnou mamou knihy Miss lúčny kvietok a na podporu občianskeho združenia Čarovná lúka.