Súťaž

             

              Ako súťaž prebieha?


- Prečítajte si knihu Miss lúčny kvietok.

- Nalepte nálepky všetkých 26 kvetov na správne miesto na plagát Čarovná lúka a urobte si z neho fotografiu.

V knihe sa nachádza päť otázok. Na e-mail sutaz@agenturaluka.com pošlite:

- správne odpovede na týchto 5 otázok,

- odfotený plagát Čarovnej lúky s nalepenými všetkými nálepkami.

Na zadnej strane plagátu sa nachádza číslo. Toto číslo napíšte do predmetu správy.

     Plagát si môžete pripevniť na nástenku, alebo umiestniť na stenu. Je len na Vás, čo s ním urobíte, je Váš.


                                                       O čo súťažíte?

Zo všetkých správnych odpovedí a zaslaných fotografií plagátov vyžrebujeme troch, ktorým uhradíme vybavenie do detskej izby (hračky, nábytok, počítač...):

                                                                         3.      za 300 eur

                                                                         2.      za 500 eur

                                                                         1.      za 1 000 eur

Prvých 50 súťažiacich dostane od nás ďalší darček.


Kde získate nálepky na plagát?

     Jednu časť  nálepiek dostanete  spolu s plagátom Čarovnej lúky a zvyšok u našich reklamných partnerov uvedených v katalógu pre jednotlivé mestá, ktoré sa do projektu zapojili.

     Pokiaľ sa chcete do projektu zapojiť z iného mesta na Slovensku, alebo sa vám plagát zdarma neušiel, môžete si ho spolu s 26 nálepkami zakúpiť v našom e-shope a knižku Miss lúčny kvietok zdarma stiahnuť do počítača.

     Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo deti so súhlasom svojho zákonného zástupcu / rodiča. Zapojením sa do súťaže dávate súhlas so spracovaním nevyhnutne potrebných osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas doby trvania súťaže a nasledujúcich 365 dní po jej ukončení. Žrebovanie sa uskutoční 14.12.2022.


POZOR ZMENA !!!

Predlžujeme trvanie súťaže do 31.5.2023 - 23:59 hod. a výhercov

žrebujeme 14.6.2023 o 20:00 hod.

Výhercov budeme kontaktovať na e-mail, z ktorého sa do súťaže zapojili.


Projekt v materských školách

Do projektu a súťaže sa môžu zapojiť aj deti z materských škôl a vyhrať pre svoju škôlku vystúpenie nášho bábkového divadla zdarma.

Podmienky:

- do súťaže sa zapojí minimálne 10 detí z jednej materskej školy

- deti budú prihlásené do súťaže hromadne z jednej e-mailovej adresy, najlepšie e-mailovej adresy materskej školy

- výhernú škôlku žrebujeme 14.6.2023 o 20:00 hod.

- termín vystúpenia bude určený po vzájomnej dohode
Prehľad našich reklamných partnerov nájdete v nasledujúcich katalógoch na stiahnutie.


Upozornenie!

Katalóg Skalica-Holíč - nálepku zvonček broskyňolistý získate u nášho partnera Lekáreň Thea


Čo poviete na to množstvo darčekov, ktoré máme pre Vás pripravené - knihu, plagát s nálepkami, hrnčeky, vankúše, tričká a vybavenie do detskej izby?

Trošku ste sa zabavili a zasúťažili, ale hlavne ste čítali a niečo ste sa naučili. Dúfame, že si všetky informácie dobre zapamätáte a budete sa podľa toho riadiť.