Súťaž

Vyhodnotenie súťaže

projektu Deti a ochrana prírody

pre základné školy


Na úvod by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa do nášho Projektu zapojili, či už išlo o základné školy, kolektívy či jednotlivcov, ale veľké poďakovanie od nás patrí našim partnerom, ktorí projekt finančne podporili. Nájdete ich medzi Našimi podporovateľmi.

Spustenie Projektu sa nám, vzhľadom na 2 roky komplikácií spôsobených pandémiou, oddialilo, čo nás nesmierne mrzí. Nakoniec, po upokojení situácie, sa všetko dalo do starých koľají a Projekt bol rozbehnutý.

V rámci projektu sme oslovili viac ako 3000 základných škôl na Slovensku s možnosťou zúčastniť sa ho. Niektoré školy odmietli, iné sa veľmi potešili. Podľa našich štatistík v okresoch Trnava, Trenčín, Nitra, Piešťany a Skalica-Holíč, ktoré boli sponzorované, sa zapojilo veľmi málo škôl, čo nás taktiež veľmi mrzí. Do škôl, ktoré neodpovedali na našu korešpondenciu, boli materiály nakoniec aj tak zaslané poštou. Žiaľ, bez nejakej spätnej odozvy. Veľmi nás však potešilo, že sa do Projektu zapojili aj rómske deti zo Základnej školy Telgárt a poslali nám nádherné obrázky. Výber nakreslených obrázkov z niektorých škôl nájdete v našej galérii.

Do súťaže o hlavnú výhru sa nakoniec z celého Slovenska zapojilo 1348 jednotlivých detí a triednych kolektívov. 14.6.2023 o 20:00 hod. na našej FB stránke budete mať možnosť zistiť, či ste víťazom práve VY.

Výherné čísla plagátov zverejníme na našej FB stránke a TU.

Ďakujeme všetkým zúčastneným stranám a v projekte Deti a ochrana prírody pokračujeme v materských školách prostredníctvom Noemkinho bábkového divadla. Pokiaľ máte ako škôlka záujem o naše divadelné predstavenie Miss lúčny kvietok, napíšte nám a my k Vám radi prídeme. Pripravujeme aj jedno veľké prekvapenie. O čo ide, sa časom dozviete na našej FB stránke, preto nás sledujte.


Výhru 300 eur na zariadenie detskej izby získava súťažiaci s č. plagátu 031347

Výhru 500 eur na zariadenie detskej izby získava súťažiaci s č. plagátu 031383

Výhru 1.000 eur na zariadenie detskej izby získava súťažiaci s č. plagátu 080377


Výhercom srdečne blahoželáme a budeme ich kontaktovať na e-mail, z ktorého sa do súťaže prihlásili.

             

              Ako súťaž prebieha?


- Prečítajte si knihu Miss lúčny kvietok.

- Nalepte nálepky všetkých 26 kvetov na správne miesto na plagát Čarovná lúka a urobte si z neho fotografiu.

V knihe sa nachádza päť otázok. Na e-mail sutaz@agenturaluka.com pošlite:

- správne odpovede na týchto 5 otázok,

- odfotený plagát Čarovnej lúky s nalepenými všetkými nálepkami.

Na zadnej strane plagátu sa nachádza číslo. Toto číslo napíšte do predmetu správy.

     Plagát si môžete pripevniť na nástenku, alebo umiestniť na stenu. Je len na Vás, čo s ním urobíte, je Váš.


                                                       O čo súťažíte?

Zo všetkých správnych odpovedí a zaslaných fotografií plagátov vyžrebujeme troch, ktorým uhradíme vybavenie do detskej izby (hračky, nábytok, počítač...):

                                                                         3.      za 300 eur

                                                                         2.      za 500 eur

                                                                         1.      za 1 000 eur

Prvých 50 súťažiacich dostane od nás ďalší darček.


Kde získate nálepky na plagát?

     Jednu časť  nálepiek dostanete  spolu s plagátom Čarovnej lúky a zvyšok u našich reklamných partnerov uvedených v katalógu pre jednotlivé mestá, ktoré sa do projektu zapojili.

     Pokiaľ sa chcete do projektu zapojiť z iného mesta na Slovensku, alebo sa vám plagát zdarma neušiel, môžete si ho spolu s 26 nálepkami zakúpiť v našom e-shope a knižku Miss lúčny kvietok zdarma stiahnuť do počítača.

     Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo deti so súhlasom svojho zákonného zástupcu / rodiča. Zapojením sa do súťaže dávate súhlas so spracovaním nevyhnutne potrebných osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas doby trvania súťaže a nasledujúcich 365 dní po jej ukončení. Žrebovanie sa uskutoční 14.12.2022.


POZOR ZMENA !!!

Predlžujeme trvanie súťaže do 31.5.2023 - 23:59 hod. a výhercov

žrebujeme 14.6.2023 o 20:00 hod.

Výhercov budeme kontaktovať na e-mail, z ktorého sa do súťaže zapojili.


Projekt v materských školách

Do projektu a súťaže sa môžu zapojiť aj deti z materských škôl a vyhrať pre svoju škôlku vystúpenie nášho bábkového divadla zdarma.

Podmienky:

- do súťaže sa zapojí minimálne 10 detí z jednej materskej školy

- deti budú prihlásené do súťaže hromadne z jednej e-mailovej adresy, najlepšie e-mailovej adresy materskej školy

- výhernú škôlku žrebujeme 14.6.2023 o 20:00 hod.

- termín vystúpenia bude určený po vzájomnej dohode
Prehľad našich reklamných partnerov nájdete v nasledujúcich katalógoch na stiahnutie.


Upozornenie!

Katalóg Skalica-Holíč - nálepku zvonček broskyňolistý získate u nášho partnera Lekáreň Thea


Čo poviete na to množstvo darčekov, ktoré máme pre Vás pripravené - knihu, plagát s nálepkami, hrnčeky, vankúše, tričká a vybavenie do detskej izby?

Trošku ste sa zabavili a zasúťažili, ale hlavne ste čítali a niečo ste sa naučili. Dúfame, že si všetky informácie dobre zapamätáte a budete sa podľa toho riadiť.