Lúka-marketing

Aký je?

- detsky jednoduchý

- s potenciálom ďalšieho vývoja

- s hlavným benefitom pre deti a prírodu

- s účasťou detí

- súčasťou vzdelávania detí o prírode a jej ochrane

- s detskou ľahkosťou a čistotou prírody zvyšujúci príjmy

- finančne nenáročný