Lúka-marketing

Aký je?

PROJEKT Lúka-marketing je už ukončený

- detsky jednoduchý

- s potenciálom ďalšieho vývoja

- s hlavným benefitom pre deti a prírodu

- s účasťou detí

- súčasťou vzdelávania detí o prírode a jej ochrane

- s detskou ľahkosťou a čistotou prírody zvyšujúci príjmy

- finančne nenáročný

Vážené spoločnosti!

Ponúkame Vám reklamný priestor v našich marketingových brožúrach vydávaných postupne v jednotlivých okresných mestách na Slovensku a zároveň na našej webovej stránke.

Vašou inzerciou tak prispievate k realizácii vzdelávacieho programu pre deti o ochrane prírody a súčasne máte možnosť zvýšiť svoj obrat.

Adoptujte si kvet z knihy

"Miss lúčny kvietok"

Vďaka Vašej prezentácii v našej marketingovej brožúre a webovej stránke a spoluúčasti na projekte "LÚKY" ROZDÁME deťom množstvo kníh o prírode a Vám zvýšime obrat.