Ako nakladáme s odpadom

26.07.2020

      Téma nakladania s odpadom je v dnešnej dobe aktuálna, často preberaná, ale aj veľmi dôležitá. Je potrebné o nej nielen hovoriť, ale aj ľudí vzdelávať. Hlavne takých, ktorým je úplne jedno, v akom stave sa naša planéta nachádza a čo tu po nás zanecháme budúcim generáciám. Planéta Zem sa za posledné roky stala obeťou ľudí a produkovania množstva odpadu. Dokonca sme na tom tak "dobre", že odpad vyvážame do vesmíru. Nechcem si ani len predstaviť, čo všetko okolo Zeme poletuje.

     O tom, že poznáme rôzne druhy odpadov, nemusím ani písať. Nie každý odpad je vhodné uskladniť na skládke komunálneho odpadu, preto je potrebné odpad separovať. V dnešnej dobe je určite každému jasné, že máme buď odpadové nádoby, alebo vrecia rôznej farby pre jednoznačné rozlíšenie druhu odpadu. Preto absolútne nechápem, ako je možné, že po vysypaní žltej odpadovej nádoby, ktorá je určená výslovne na plastový odpad, bola konkrétne táto žltá odpadová nádoba do 24 hodín úplne zaplnená komunálnym odpadom. Ťažko povedať, či išlo o úmysel, nevedomosť alebo nedorozumenie, v každom prípade je to nesprávne a niečo takéto veľmi komplikuje prácu s odpadmi.

     Viete aké druhy odpadov v domácnostiach vlastne separujeme a ktoré do triedeného odpadu nepatria? Ponúkam vám malý prehľad triedeného odpadu.

1. PAPIER

- noviny, časopisy a letáky

- zošity

- krabice a kartóny

- baliaci papier

- katalógy

- kalendáre bez pružín

Do triedeného zberu nepatria: fotky, albumy, mastný papier, brúsny papier.

2. SKLO

- sklenené fľaše

- sklenené poháre

Do triedeného zberu nepatria: keramika, zrkadlá, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo.

3. PLASTY

- PET fľaše od nápojov a jedlých olejov

- plastové fľaše od drogérie a čistiacich prostriedkov

- plastové tašky a fólie

- čisté tetrapakové krabice od mlieka a nápojov

- čisté plechovky od nápojov

- čisté konzervy od potravín

PET fľaše je nutné pred vložením do odpadovej nádoby alebo vreca zošliapnuť.

Do triedeného zberu nepatria: guma, molitan, plastové obaly od motorového oleja a farieb.

     Samozrejme, je veľké množstvo domácností, ktoré postupujú podľa uvedeného rozpisu nakladania s triedeným odpadom. Lenže odpad neprodukujeme iba doma, ale aj na turistike, cyklistike a návšteve prírody, kde mnohokrát odpadové nádoby alebo vrecia nenájdeme. Zberným dvorom sa stáva príroda. Podľa priložených fotografií je jasné, že je ešte dosť jedincov, ktorí tento problém nechápu. Ukryť obal zo sušienok, alebo PET fľašu, prípadne obal od cigariet v dutine stromu, nie je riešením. Aj návštevníci prírody, ktorí si po opekačke pekne poupratujú a nakoniec vrece s odpadom nechajú zavesené na strome, nekonajú správne. Lesná zver nemá vyčlenenú čatu na zber odpadu. Taktiež stavebný odpad končí často v prírode. Ročne vyprodukujeme veľmi veľké množstvo odpadov, preto za ich uskladnenie alebo spracovanie musíme zaplatiť.

     Sú firmy, ktoré sa zaoberajú spracovaním odpadov, preto bežne môžeme kúpiť a používať tovary z recyklovaných materiálov. Týmto firmám patrí veľká vďaka za ich prístup k odpadom, prírode a k zachovaniu planéty Zem pre naše deti v takom stave, aby sa im dobre a pekne žilo.

Iveta Cholevová